Testy biologiczne, a skuteczność autoklawów do sterylizacji

08:26 Jolanta Konieczny 0 Comments

Tzw. bioindykatory, czyli testy biologiczne, pozwalają na właściwą ocenę skuteczności działania autoklawu do sterylizacji, czego nie można powiedzieć o ich chemicznych odpowiednikach. Powszechnie stosowane testy chemiczne dają bowiem wynik niepewny, który uniemożliwia prawidłową ocenę procesu sterylizacji oraz uniemożliwia wykonanie walidacji. Zastosowanie testów chemicznych – tym bardziej z racji na możliwość natychmiastowego odczytania wyniku – powinno być więc pomocnicze.


Właściwy dobór testów biologicznych
Aby ocenić autoklaw za pośrednictwem testu biologicznego, należy właściwie dobrać i rozmieścić wskaźniki, toteż – jeśli chodzi o rodzaj tychże wskaźników – do oceny płynów stosuje się tzw. testy zawiesinowe, a do ciał stałych tzw. testy bibułowe. Jeżeli chodzi natomiast o rozmieszczenie wskaźników, robi się to wewnątrz sterylizowanych produktów, a owe produkty rozmieszcza się na wszystkich poziomach komory sterylizatora (w różnych miejscach!).

UWAGA: Typowy autoklaw laboratoryjny o pojemności ok. 100 litrów wymaga mniej więcej 7 testów, aby zweryfikować skuteczność procesu sterylizacji w różnych miejscach komory.

Najczęściej popełniane błędy
Autoklaw do sterylizacji nie będzie właściwie oceniony, jeżeli na etapie testowania popełnimy błąd, dlatego warto zapoznać się z tymi najczęstszymi:

  • Testowanie chemiczne ZAMIAST biologicznego. Otóż testy chemiczne nie są zamiennikiem biologicznym, dlatego – jak zostało wspomniane powyżej – ich zastosowanie może być jedynie pomocnicze, ale i tu tylko pod warunkiem regularnego stosowania bioindykatorów.
  • Złe rozmieszczenie wskaźników biologicznych, tj. np. na półce zamiast wnętrza wsadu.
  • Złe dobranie rodzaju wskaźników, czyli testy bibułowe do oceny płynów, a testy zawiesinowe do oceny ciał stałych.
  • Stosowanie testów biologicznych o nieodpowiednim skażeniu wstępnym oraz o nieznanych właściwościach drobnoustrojowych (informacje te są przedstawione na certyfikacie analizy testów biologicznych, stąd wniosek, że nie należy kupować testów nieoznaczonych kompleksowo).

Autoklaw do sterylizacji oceniony w 100%?

Dopiero natomiast zastosowanie się do powyższych wskazówek i stosowanie testów biologicznych w sposób regularny – najlepiej raz w tygodniu lub nawet częściej – zapewni, że autoklaw do sterylizacji w naszym salonie kosmetycznym będzie spełniał wszystkie standardy bezpieczeństwa. Niestosowanie się do tego lub zamienne stosowanie testów chemicznych za biologiczne (bez rozróżnienia roli, jaką owe testy spełniają) będzie z kolei przejawem małej troski o Klienta, standardy bezpieczeństwa i z pewnością nie zakwalifikuje się do dobrej praktyki kosmetycznej, tym bardziej że doradztwo ws. doboru testów biologicznych do oceny skuteczności procesów sterylizacji w gabinetach kosmetycznych, firmach farmaceutycznych i innych tego typu jest praktyką powszechną i coraz to łatwiej dostępną.

UWAGA: W razie niemożności wykonania takich testów samodzielnie, zawsze można skorzystać z usług firm zewnętrznych, a po drugie – w razie braku stosownych kompetencji, zawsze można skorzystać ze szkoleń i seminariów odnośnie prawidłowej sterylizacji.

0 komentarze: